Day: September 19, 2020

รางเคเบิ้ลเทรย์

รางเคเบิ้ลเทรย์ คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้างรางเคเบิ้ลเทรย์ คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

รางที่ใช้สำหรับเดินสายไฟหรือที่เรียกกันว่า รางเคเบิ้ลเทรย์ เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้า อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับหน้าที่หลักของรางก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือนกับถนนให้กับสายไฟที่เดินไปยังจุดต่างๆ นั่นแหละ หากเดินสายไฟเปล่าๆ โดยที่ไม่ได้มีรางเข้ามารองรับ ก็มักจะทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง และที่เห็นชัดเลยก็คือ จะทำให้พื้นที่เหล่านั้นดูเกะกะไม่เป็นระเบียบ โอกาสที่จะเกิดอันตรายจากสายไฟก็จะสูงกว่าการใช้รางด้วย เพราะฉะนั้นการใช้รางสำหรับเดินสายไฟ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับงานไฟฟ้าทุกอย่าง โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้สายไฟใหญ่และมีน้ำหนักมา ประโยชน์ของการใช้รางเคเบิ้ลเทรย์ 1.เพิ่มความเป็นระเบียบ อันนี้เราจะเห็นข้อแตกต่างได้ชัดเจนที่สุด ระหว่างการใช้รางกับการไม่ใช้ราง เวลาที่มองก็จะเห็นได้ชัดว่าสายไฟที่เดิน มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่ด้วย 2.เพิ่มความปลอดภัย การใช้รางยังช่วยป้องกันสายไฟ ไม่ให้มีสิ่งที่เป็นอันตรายกับสายไฟเข้ามาโดนสาย อย่างเช่นของแข็งที่เสี่ยงตกเข้ามาโดนสาย หรือพวกสัตว์ต่างๆ เป็นการป้องกันอันตราย