Tag: เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เครื่องมือจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เครื่องมือจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ เราจำเป็นต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน ที่ปล่อยควันเสีย มลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่ใช้ภายในโรงงานบางเครื่องจำเป็นต้องใช้ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวช่วย เพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องมีตัวช่วยอย่างเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม   เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่วนไหนบ้าง?   ก่อนที่เราจะไปดูว่าเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมสามารถวัดอะไรได้บ้างเรามารู้จักกับเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมกันก่อนดีกว่า เครื่องมือตรวจสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพอากาศ ในสภาพภูมิอากาศทั่วไป เช่น การวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ปริมาตรลม อุณหภูมิจุดน้ำค้าง แสง เสียง เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมมีหลากหลาย และลักษณะการใช้งานแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน โดยเครื่องมือจะแบ่งตามสิ่งแวดล้อมดังนี้  วัดอุณหภูมิ (Temperature)  อุณหภูมิ ถือเป็นสิ่งสำคัญในภาคอุตสาหกรรม